PMTO

​Om PMTO

Parent Management Traning - Oregon (PMTO) er et evidensbaseret behandlingstilbud for familier med børn, der udviser problemadfærd. Behandlingstilbuddet retter sig til familier med børn fra 4 til 12 år.  Der er god effekt for familier, hvor børn og/eller forældre har ADHD, eller ADHD-lignende symptomer, ligesom den meget strukturerede form har god effekt på forældre med risiko for depression.

Metoden tager udgangspunkt i barnets situation og bygger på en aktiv involvering af forældrene.

Målet med et PMTO forløb er at ændre adfærdsmønstre og fremme den positive kommunikation, således at man stopper den negative udvikling i familien og adfærdsproblemerne reduceres.

Forældrene får træning i bl.a. problemløsning, grænsesætning, kommunikation og positiv involvering af barnet. Denne tilgang kan forbedre familiesituationene som helhed og samtidig øge barnets trivsel i daginstitution eller skole.

Forældrene mødes med terapeuten en gang om ugen. Der vil herudover blive givet hjemmeopgaver imellem hver session for at sikre overførslen af færdigheder til hjemmet. Der vil ligeledes imellem hver session være telefonisk kontakt mellem terapeut og familie for at sikre overensstemmelse mellem de udstukne hjemmeopgaver og den reelle situation i hjemmet.

Behandlingsforløb

CESA gennemfører et behandlingsforløb, som består af samtaler og øvelser. Behandlingen iværksættes på baggrund af et indledende visitationsmøde med forvaltningen og et efterfølgende møde mellem familie, forvaltning og PMTO-terapeuten.

Det skal bemærkes, at der er tale om en evidensbaseret metode, hvor vejledning og forskning er en integreret del af programmet. Dette indebærer, at de ugentlige møder optages på video. 

Der underskrives en af Styrelsens for Social Service udarbejdet samtykkeerklæring inden forløbet begynder.​

Elementer i forløbet

  • PMTO-terapeuten besøger familien i hjemmet
  • Forældre og terapeut mødes én gang ugentligt til samtale, træning og samspilsopgaver.
  • De ugentlige møder finder sted hos CESA, Odensevej 70, 5750 Ringe
  • Terapeuten giver forældrene opgaver mellem møderne.
  • ​Terapeuten kontakter familien telefonisk mellem møderne.
  • Familien får udleveret en forældremappe, som løbende tilføres materiale.
  • Barnet/børnene kan evt. inddrages, men dette er i et mindre omfang.
  • Der udarbejdes en statusrapport efter 3 måneders behandling og en rapport ved afslutning af behandlingen.
  • Som afslutning på forløbet indkalder CESA til et afslutttende møde med deltagelse af familie og kommune

Prisliste


Yderligere oplysninger

Kan fås ved henvendelse til PMTO-terapeut Gert Lykke Pedersen glp@cesa.dk eller 62 62 39 72.

Der kan også findes yderligere information på Servicestyrelsen hjemmeside her

Rapport om PMTO

Konsulentfirmaet Rambøll har for Socialstyrelsen lavet cost benifit analyser af de økonomiske konsekvenser ved brug af forskellige evidensbaserede programmer. Rapporten som omhandler PMTO kan du læse her.

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

​​

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Aflastningstilbuddet Fristedet
​Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk