Kontaktperson

​CESA - Center for Socialt Arbejde har tilknyttet personale, der kan varetage opgaven som fast kontaktperson til børn, unge eller familier.

Formål med ydelsen

Vi vil med ydelsen sikre, at barnet eller den unge får omsorg og støtte fra en fast og stabil voksen.

Indhold i ydelsen

Kontaktpersonen yder støtte til barnet, den unge eller familien på det nære personlige plan ved at være til rådighed, når barnet eller den unge har behov for en voksen til at læsse bekymringer over på, tale med, blive opmuntret af. Kontaktpersonen kan udfylde flere forskellige funktioner alt efter hvad den unge har behov for.

Kontaktpersonen kan også gå med den unge til møder i forvaltningen eller andre steder, hvor den unge har behov for at have en voksen til at skabe ekstra tryghed.

Metode

Kontaktpersonen forholder sig til barnets eller den unges totale situation på linie med, hvad der normalt forældrenes opgave.

Tidsovervejelser

Den tidsmæssige indsats vil varierer efter behovet for indsats i den enkelte opgave. I nogle situationer vil nogle få timer være tilstrækkelige og i andre situationer vil der være behov for en mere omfattende indsats.

Tidsforbruget aftales med kommunen og tager udgangspunkt i det behov for støtte, der er afdækket i handleplanen.

For yderligere information kontakt Dorthe Nymann - tlf. 20 66 74 70 - email dn@cesa.dk eller Gitte Nim - tlf. 22 98 44 26 - email gn@cesa.dk

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

​​

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Aflastningstilbuddet Fristedet
​Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk