CESA søger plejefamilier som er godkendt af socialtilsynet, på forstærket eller specialiseret niveau

CESA har succes med anbringelse af børn og unge i behandlingsplejefamilier og ønsker at rekruttere flere plejefamilier, der har lyst til at indgå i CESAs kartotek som behandlingsplejefamilie.

Som plejefamilie modtager I et barn/en ung mellem 9 – 17 år med svære emotionelle eller adfærdsmæssige problemer, der står over for en anbringelse.

Behandlingsplejefamilierne får uddannelse, ugentlig vejledning og netværk med andre behandlingsfamilier.

Anbringelsen kan være langvarig, men der kan også være tale om 1 – 1½ årige forløb, hvor der arbejdes intensivt på en hjemgivelse eller udslusning til egen bolig.

Vil du/være en del af et behandlingsteam?
Vi arbejder sammen, ud fra evidensbaserede behandlingsindsatser.  Vi fokuserer på positiv anerkendelse og træner barnet/den unge i positive adfærdsændringer.

Vi arbejder bl.a. med elementer fra TFCO-metoden, og behandlingskoordinatoren dokumenterer indsatserne og effekten deraf.

Behandlerteamet arbejder sideløbende med barnet / den unge og den biologiske familie. Det er fuldtidsarbejde at være behandlingsplejefamilie.

Fordele ved at være behandlingsplejefamilie via CESA:

  • Aflønnes af CESA
  • Du/I står aldrig alene med opgaven
  • Du/I tilknyttet CESAs døgnvagt 24 t.,365 dage om året
  • Ugentlig vejledning sammen med andre behandlingsplejefamilier
  • CESA varetager kontakten til myndighed og den unges familie
  • CESA udarbejder statusrapporter
  • CESA indkalder til statusmøder m.m. og lægger hus til møder
  • Mulighed for gratis deltagelse ved oplæg, foredrag m.m. ved CESA
  • CESA sørger for aflastning ved ferie, hvis I ønsker det

Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte CESAs behandlingskoordinator Mette Christensen, på tlf. 51 32 74 45.