Afskedsreception for Palle Tofte

Torsdag d. 3. november 2022 blev der holdt afskedsreception for Palle Tofte, hvor både tidligere og nuværende kolleger, samarbejdspartnere, og venner af Palle deltog. Receptionen bar præg af flere gode taler omhandlende Palle og hans store bidrag til udviklingen af CESA gennem årene.

I 2008 startede Palle i CESA først som udviklingskonsulent og senere som souschef.  Den 1. september 2011 overtog Palle ledelsen af CESA. Den 1. april 2022 overlod han ledelsen til Kristian Viskum og fortsatte selv som seniorkonsulent på nedsat tid.  Han sidste projekt i CESA er projektet ”Natur i pædagogik” på opholdsstedet Damkjærgård.

Palle har gennem årene skabt en faglig professionel arbejdsplads, med fokus på kerneopgaverne og plads til udvikling af den enkelte medarbejder, samt nye spændende tiltag og opgaver, som har understøttet og udviklet CESA’s portefølje af tilbud til børn, unge og familier som har behov for hjælp, støtte eller udvikling. Bl.a. ved at søge midler til projekter som f.eks.  det gratis behandlingstilbud til børn og unge mellem 6 og 24 år, der er opvokset i et hjem med misbrug af enten alkohol eller stoffer.
Receptionen gav også anledning til at hilse på CESAs nye centerchef, Kristian Viskum

Kæmpestor tak til Palle, for hans store indsats i CESA. Alle os i CESA ønsker Palle godt på vej i hans snart nye tilværelse som pensionist. Palles sidste arbejdsdag i CESA bliver den 30. november 2022.