Aflastning – FRISTEDET

​​Et aflastningstilbud til børn/unge med adfærdsmæssige problemer, herunder ADHD eller lignende.

"Fristedet" er et tilbud om aflastning i weekend og hverdage for børn med væsentlige adfærdsmæssige problemer som ADHD og lignende.

Weekend: Aflastningen foregår fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag i grupper med 6-8 børn i aldersgruppen 6- 18 år. Der er tilknyttet 2 faste pædagoger til en gruppe.

Hverdags aflastning kan aftales individuelt.

Der er også mulighed for 1 til 1 aflastning i vores lejlighed "Frirummet".

Aflastningstilbuddet Fristedets adresse er: Frørupvej 34 A, 5871 Frørup.

Aflastningstilbuddet Fristedet er godkendt af Socialtilsyn Midt. CESA - Center for Socialt Arbejde har taget initiativ til aflastningstilbuddet, idet vi ønskede at give et tilbud om aflastning til nævnte type børn, som det erfaringsmæssigt er vanskeligt at finde egnede og blivende aflastningsfamilier til. Dels fordi børnene er svære at rumme i en almindelig familie, og dels fordi børnene ikke altid har behov for at få en ny familie at forholde sig til, men derimod har behov for at skaffe sig venskaber blandt ligestillede, idet børnenes kontaktflader ofte i forvejen er begrænsede.

Hovedformålet med aflastningstilbuddet er at give børnene mulighed for at skabe et socialt netværk og at få gode oplevelser i fællesskab med ligestillede - samtidig får forældrene en tiltrængt aflastning, så de fortsat kan fungere sammen med barnet i det daglige.

En aflastningsweekend er nøje tilpasset og struktureret efter det enkelte barns og gruppens behov. En uge før en aflastningsweekend vil barnet/forældrene modtage en plan for weekendens aktiviteter. 

På "Fristedet" er der bl.a.et stort aktivitetsrum, hvor der kan spilles spil, ses film m.m.. Udendørs er der en stor naturgrund, hvor der kan spilles bold, bål m.m.. Der bliver arrangeret udflugter til f.eks. svømmehal, strand, restaurantbesøg m.m.

Aflastningstilbuddet er ikke et behandlingstilbud, men det handlingsmiljø, som børnene vil opleve i weekenderne, tager udgangspunkt i de pædagogiske rammer som de er vant til i deres hverdag. Der vil blive taget udgangspunkt i forudsigelighed, faste rammer, struktur, anerkendelse og omsorg. 

Der vil være megen fokus på hvad det enkelte barn kan, samt på at give børnene små individuelle sejre.

Der lægges vægt på et tæt samarbejde med forældre, plejeforældre eller andre omsorgspersoner, der har det daglige ansvar for barnet eller den unge.

Visitation

For oplysninger eller visitering til aflastningstilbuddet rettes henvendelse til pædagogiskleder af aflastningstilbuddet Carsten Clausen E-mail: cc@cesa.dk Tlf: 62 62 39 72 eller mobil 61 22 39 15 eller Administrativleder Palle Tofte pt@cesa.dk eller mobil 20 83 01 66.

Du kan også søge flere oplysninger på tilbudsportalen.dk

SE BROCHURE HER

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

​​

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Aflastningstilbuddet Fristedet
​Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk